Liiga palju head teatrit

Autor Ülo Tonts

Teatrikriitiku ja –uurija Ülo Tontsi teatrikirjutised jälgivad Eesti teatris toimunut nelja aastakümne vältel. "Kriitku roll eesti teatri kunstilises ja sotsiaalses toimimises on olnud muutlik, nagu on muutuv olnud ka teatri tähendus ühiskonnas. Olulise viite annab siin eestlaste püsivalt kõrge teatrihuvi. Teatri ja rahva dialoog on olnud intensiivne ning kriitika on olnud selle osaline" ütleb raamatu autor eessõnas.

Kujundanud Kersti Tormis
Nimeloendi koostaja Anne Saagpakk
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapital.

Eesti Teatriliit 2010