Žüriid


Aastaauhindade nominendid ja laureaadid valivad välja žüriid, kelle on määranud Teatriliidu juhatus. Teatrikunsti eriauhinna ning Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna

laureaadi valib Teatriliidu juhatus.

Teatriliidu juhatus on 6-12 liikmeline (aastatel 2016-2020 on juhatus 11-liikmeline) ning selle liikmed valib salajasel hääletusel Teatriliidu volikogu. Volikogu moodustatakse Teatriliidu peakoosolekul (toimub vähemalt kord nelja aasta jooksul) liitude, ühenduste ja osakondade poolt esitatud kandidaatidest; volikogusse kuulub vähemalt üks esindaja igast liidust, ühendusest ja osakonnast. Teatriliidu juhatuse esimees valitakse

peakoosolekul.

Teatriliidu juhatus valib liikmed 13 erinevasse žüriisse, kes vaatavad aasta jooksul erinevaid lavastusi ja jälgivad Eesti teatripilti oma žürii töö spetsiifikast lähtudes.
Kõigil erialaliitudel, teatritel jm teatriga seotud organisatsioonidel ning eraisikutel on

õigus esitada kandidaate žüriiliikmete kohale iga aasta jaanuari teise nädala alguseks.

Teatriliidu juhatuse jaanuarikuisel koosolekul hääletab žürii esitatud kandidaatide hulgast kõikidesse žüriidesse liikmed ning varuliikmed. Seejärel palub Teatriliidu esindaja valitud inimestel žürii töös osaleda. Kui eelistatud žüriiliige vastab eitavalt, valitakse nimekirjas järgmine. Žürii esimehe määrab Teatriliidu juhatus.