Shakespeare ja stsenograafia

Autor Dennis Kennedy


See on raamat stsenograafia ja rahvusvaheliste Shakespeare´i-lavastuste seostest modernismi ja postmodernismi ajastutel. Autori eesmärk on kahene: uurida, kuidas on lavastuse nähtav pool kooskõlas Shakespeare´i tekstiga ja kuidas see toimib tähenduste kandjana, ning püüda mõista mõningaid Shakespeare´i näidendite keerukamaid tõlgendusi sellel sajandil.

Tõlkinud Lilja Blumenfeld
Toimetanud Anu Lamp, Maret Sarv
Kujundanud ja küljendanud Piret Frey
Kaas: Mari kaljuste
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Provost's Academic Development Fund, Trinity College.

Eesti Teatriliit 2004