Paberlaevuke

Tõlkinud Mati Unt


Raamat neile, kes tahavad mõista ja mõtestada tänapäeva teatrit ning tundma õppida mõisteid, mis olulised kaasaja teatris. Autor püüab leida ühist eri aegadel ja erinevates maailma otsades viljeldud teatril. Mati Undi eessõna ja kommentaarid pakuvad tuge mõistmisel.

Inglise keelest tõlkinud Mati Unt
Kujundanud Jüri Kaarma
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital.

Eesti Teatriliit, EMTA Lavakunstikool 1999