Lavakooliraamat. 1

Koostanud Kalju Orro
See on 2-osalise koguteose 1. köide. Idee teha Lavakunstikooli 50. sünnipäeva puhul just niisugusel printsiibil koostatud intervjuuraamat on pärit tolleaegselt koolijuhatajalt Ingo Normetilt. Põhimõtteliselt on see järg 2001.aastal valminud Lavastajaraamatule - ka seal oli vestluste aluseks üks ühine küsimustik, millele erinevad inimesed on vastanud erinevalt.

Siin on intervjuud teatripraktikutega, kes on lavakoolis ise õppinud ja hiljem ka õpetanud. Välja arvatud kaks erandit: Kaarin Raid ja Ingo Normet, kes õppisid küll Moskva GITISes, kuid on õppejõududena tegutsenud juba Tallinnas, meie lavakoolis.
Küsimused püüdsid puudutada teatrikooli töist, sisulist poolt, mitte sedavõrd muud elu, juhtumeid ja traditsioone selles põnevas majas. Vastajate valik ja järjestus on tehtud ajatelge silmas pidades, et tekiks läbilõige viiekümnest tööaastast, sellest, mis lavakoolis olnud alatine ja katkematu, ning sellest, mis siin mitme põlvkonna jooksul muutunud on.

"Lavakooliraamatu 1. osas" on intervjuud järgnevate lavastajatega: Aarne Üksküla, Meeli Sööt, Rudolf Allabert, Kalju Komissarov, Jaan Tooming, Andres Ots, Tõnu Tepandi, Martin Veinmann, Kaie Mihkelson, Lembit Peterson, Priit Pedajas, Merle Karusoo, Kaarin Raid, Maret Mursa, Anu Lamp, Ingo Normet.

Koostanud Kalju Orro
Toimetaja Reet Neimar
Kujundaja Kersti Tormis
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Eesti Teatriliit 2007, 2010