Eesti teater. 1

Jaak Rähesoo
Ülevaateteos „Eesti teater“ on esimene katse anda eesti teatri arengu kogupilt, mis sisaldab teatriloo üldkäsitluse ning meie vanimate teatrite "Vanemuise" ja "Estonia" ülevaate. Kuivõrd "Estonia" ja "Vanemuine" on eesti muusikateatri põhijõud, saab lugeja juba I köitest lisaks sõnateatri üldarengule ülevaate ka muusikateatri kulgemisest. Ajalooline koguvaade püüab jälgida teatrit laiemal ühiskondlikul ja kunstiloolisel taustal, võimaluste piires tuues võrdlusi ka mujalt maailmast. Nagu uuema-aegses teatrivaates tavaks, keskendub selline esitlus eeskätt lavastajate tööle. Autori kirjanduse ja teatri vahelist paiknevust arvestades on palju tähelepanu pööratud ka algupärase näitekirjanduse arengule. Üksikteatrite eripeatükid keskenduvad nende spetsiifilisematele probleemidele, ühtlasi leides rohkem võimalust käsitleda näitlejaid.
Järgmisel aastal ilmuv II köide hõlmab kõik üksikteatrid peale "Estonia" ja "Vanemuise".

Retsenseerinud Lea Tormis
Kujundanud ja küljendanud Kersti Tormis

Fotod: Eesti Kirjandusmuusem, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Draamateater, Endla, Estonia, NO99, Rakvere Teater, Tartu Lasteteater, Ugala, Vanemuine,ning MTÜ Ühendus R.A.A.A.M.

Fotod valinud Heidi Aadma
Toimetanud Mall Põldmäe
Korrektor Tiina Lias
Nimeloend: Mall Põldmäe ja Anne Saagpakk
Raamat valmis koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga.
Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapital.

Eesti Teatriliit 2011