Eesti Näitlejate Liit ehk Kutseliste Teatritegelaste Ühing 1917–1940

ehk Eesti Kutseliste Teatritegelaste Ühing 1917-1940

Inna TaarnaTeatrirahva ühendusvormid, olgu siis loometingimuste või ametiõiguste kaitseks, on Euroopa mail läbi sajandite olnud põhimõtetelt üllatavalt sarnased.

1912. a otsustasid Paul Pinna, Eduard Kurnim, Wilhelm Maddy, Gustav Avesson ja August Michelson kutsuda kokku Tallinna Artistide Seltsi peakoosoleku, kus kinnitati vajadust näiteseltskonna ühinemiseks, et kaitsta oma õigusi. Võeti vastu ka ühingu põhikiri. Seltsi tegevus soikus Esimese maailmasõja puhkemise tõttu. Ühinemissoov tõusis päevakorda kohe pärast 1917. a veebruarirevolutsiooni.Vabanemistundes tekkinud lootus oma teatrit ise korraldada tõi poliitiliselt segastest ja majanduslikult vaestest oludest hoolimata kokku kaks teatrikongressi - 1917. ja 1919. aastal. Otsustati luua Näitlejate Liit (Eesti Kutseliste Teatritegelaste Ühing), mis aga regulaarselt toimima ei hakanudki.

Näitlejate Liidu tegelik formeerumine ja töölehakkamine toimus alles 1934. aastal.

Toimetanud Reet Neimar
Kujundanud Mari Kaljuste
Küljendanud Ulvi Lahesalu
Trükitud Tallinna Raamatutürkikojas
Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapital.

Eesti Teatriliit 2004